de Witte Brug in vogelvlucht.

Omstreeks 1830 kwam ons gebied tot leven. Tot dan was het grotendeels een ongerept duinterrein, van Scheveningen tot Den Haag. Maar binnen een tijdsbestek van enkele jaren kwamen ingrijpende ontwikkelingen in beeld:

In 1889, een halve eeuw later, zouden deze ontwikkelingen culmineren in de aanleg van de Nieuwe Parklaan, de wegbereider van het Wittebrugpark.

In de geschiedenis van de brug kunnen vijf perioden worden onderscheiden:

+ - + -+