Overzicht

In 1825 ging de schop in de grond. De feitelijke graafperiode strekte zich uit over bijna veertig jaar. Een te lange periode om de moed er onafgebroken in te houden; minstens twintig jaar werd er niet gewerkt. Terwille van de overzichtelijkheid is het materiaal uitgesplitst over acht webpagina's die afzonderlijk kunnen worden gelezen.

Hier en daar wordt de aandacht gevestigd op gebeurtenissen die speelden in de betreffende perioden maar niet in rechtstreeks verband staan met het Kanaal. Voor een systematische tijdlijn is de website www.haagsetijden.nl een goede gids.

De beschrijvingen maken mede gebruik van een overzichtskaart van het gehele traject -ter lengte van 4 km- alsmede enkele etappekaarten.
Deze kaarten hebben steeds dezelfde schaal, oriëntatie en werkelijke breedte van 700 meter.

De hieronder afgebeelde overzichtskaart is gebaseerd op een plattegrond van het gemeentelijke grondbedrijf: HGA-KP-002, vervaardigd in 1954. De navigatie binnen de kaarten is in hoge mate intuïtief; wellicht ten overvloede is e.e.a. toegelicht in de onderschriften.

 

Lees verder over de eerste etappe.

+ - + - +