Literatuur

N.B.:

Verreweg de meeste verwijzingen op deze website bevinden zich op de afzonderlijke pagina's in de vorm van hyperlinks en worden in deze literatuurlijst niet herhaald.

Onderstaande lijst bevat enkele verwijzingen die niet elders op deze website zijn gespecificeerd.

Treft u op deze website omissies aan die -naar uw oordeel- ten onrechte suggereren dat er sprake is van oorspronkelijk onderzoek dan ontvangt de webmaster gaarne suggesties voor verbeteringen of aanvullingen.

+ - + - +

 

Ambachtsheer, H.F. 1995, Van Verdediging naar Bescherming / De Atlantikwall in Den Haag, ISBN 90-73166-20-9

d' Aumerie, Johan F. 1829: De Zeebad-inrigting te Scheveningen en het Bad-Saisoen van 1828; Uitgave De Visser, 1829, 's Gravenhage.

Beheersverordening Wittebrug Westbroekpark, 2011

Bestemmingsplan Wittebrug, 1978.

Bock, R.F. de, Klomp, R.G. 1975: de Haagse paardentrams; Wyt, Rotterdam, ISBN 90 6007 742 3

Crefcoeur, P., Pesch, J.v. 2009: 125 jaar Belgisch Park; ISBN 978 905994 194 6

Gemeentearchief Den Haag

Haagse beelden 1991: Stroom, Haags Centrum voor Beeldende Kunst, Den Haag

Heijden, C. v.d. 2003: Grijs verleden, Nederland en de Tweede Wereldoorlog, ISBN 90-154-1589-X

Hoenstok, M. 1999: Den Haag 2000 - 2000 monumenten, ISBN 90-73166-29-2

Hofdijk-Enklaar, M.A. 1996: Honderd jaar van Lennepweg (voor deze website bewerkt).

Hofdorp, Pim 1964: Hubertusjacht, Den Haag, W. van Hoeve, Haagse mysterie reeks; ISBN nummer 90 5947 072 9. Een detective roman die speelt in onze wijk.

Kleijn et al, Nederlandse Bouwkunst; Atrium 1995. Oorspronkelijke uitgave niet meer verkrijgbaar. Inmiddels weer op de markt als paperback

Kruijssen, A. van, 2011: Scheveningen 1940-1945, de slachtoffers en hun wereld, ISBN 978-90-816438-1-8

Landheer-Roelants, A. 1999: Romantisch buiten wonen in de stad / 125 jaar Van Stolkpark; ISBN 90 5345 155 2

Morren, Th. 1912: Haagsche Straatnamen Voorheen en Thans, Den Haag

Noord, W. van, 1967: Ons Oude Buurtje, Jaarboek 1967 van Die Haghe (dit is een bewerkte versie; het oorspronkelijke manuscript staat onverkort op deze website)

Straaten, H.S. van der, 2003: Het Klattepark / Paradijselijke enclave tussen Den Haag en Scheveningen. Van Soeren & Co. Amsterdam, ISBN 90 6881 1134

Toorn, M. van den, 2014: Lijnenspel. 150 jaar tram in de Haagse regio. Uitgave HTM

Vaillant, E.C. 1993 (eindred.), Monumenten Inventarisatie Project-Den Haag / Wijkbeschrijvingen en gebieden met bijzondere waarden

Veldhuijzen, Sv.E., 1984: De straat waarin wij wonen / Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in 's-Gravenhage; Kruseman, 1984

Vermaas, J.C. 1926, Geschiedenis van Scheveningen; uitgever J.J. Couvreur, Den Haag

Zandvoort bv, ir. F.J., 1975. Wittebrug, Uitgangspunten voor een Bestemmingsplan.

Zijl, Annejet van der, 2004, Sonny Boy ISBN 90 388 8755 3

 

gepubliceerd ~2003
laatste update 01-10-2014

+ - + - +