De eerste boogbrug, 1873-1905.

1890 1898 1902 1905

In 1873 werd de houten pijlerbrug vervangen door een boogbrug met ijzeren frame en (opnieuw) een houten wegdek. 

Klik op een afbeelding voor een vergroting en een beschrijving.

+ - +

commentaar van Rob de Jong (Dunea):
De tweede Wittebrug uit 1873 is van hetzelfde jaartal als die van de oprichting van de
Duinwaterleiding van ’s-Gravenhage. Ook de Pompstationsweg is van die tijd.
Mogelijk bestond er een noodzaak voor een 'zwaardere' brug voor de verkeersafwikkeling naar het pompstation. Nabij de Wittebrug had de D.W.L. een buizenopslag sedert het begin van haar bestaan. Materialen werden per schip aangevoerd door het Kanaal. Vandaar per paard en wagen naar het pompstation of direct de stad in. Waarschijnlijk werden de kolen voor de stoompompen ook langs die weg aangevoerd.

N.a.v. dit commentaar is aanvullend onderzoek gedaan in het Gemeentearchief.

Gemeentejaarverslag van 1873:
De brug over het Kanaal in den Badweg, genaamd de Koninginnebrug, wier voorgenomen
herstelling in het vorig jaar werd uitgesteld, omdat men het oog had op eene gehele
vernieuwing, werd afgebroken en volgens een gewijzigd plan en met een bredere doorvaart
weder opgebouwd. De kosten van dit werk werden gedeeltelijk bestreden uit de gelden voor
den aanleg der duinwaterleiding, omdat de vernieuwing der brug ook geschiedde met het oog
op de behoefte om de hoofdbuis der waterleiding aan de brug te bevestigen.

+ - + - +