de accutram op de eerste boogbrug, 1902


HGA-F-36048, collectie Haags Gemeentearchief

ca. 1902. Een artistiek ingekleurde prentbriefkaart waarvan ook de zwart-wit uitvoering bekend is. Beide werden als prentbriefkaart in de handel gebracht door Dr. Trenkler Co, Leipzig; een prentbriefkaarten-imperium met een fors oeuvre en een grote productie, niet alleen in onze omgeving.

Het ontbreken van de bovenleiding bevestigt ten overvloede dat we hier te maken hebben met een exemplaar van de accutram. Let op de trambestuurder op het open voorbalkon, de opvolger van de koetsier op de paardetram, die daarom 'de electrische koetsier' werd genoemd. Vanaf 1904 kwamen de bovenleiding en meer comfort voor de trambestuurder in beeld.

+ - + - +