de bevrijdingsbrug, 1945


HGA-F-35953, collectie Haags Gemeentearchief

1945. De oorlog is voorbij maar is onze buurt niet voorbij gegaan. De Witte Brug is al in 1943 grondig afgebroken en wat rest zijn de fundamenten, in gezelschap van een rij 'drakentanden' (betonnen obstakels) die zich uitstrekt van de Cremerbrug tot het Malieveld. De eerste aanstalten worden gemaakt om het verkeer over het Kanaal weer op gang te krijgen, o.a. met een pontje voor voetgangers; iets verderop wordt begonnen met het slaan van een tijdelijke brug. Op de achtergrond wacht het KLM-gebouw op de hervatting van de werkzaamheden die tijdens de oorlog waren stilgelegd.

+ - + - +