de bevrijdingsbrug, 1945


HGA-F-50547, collectie Haags Gemeentearchief

1945. Het werk aan de tijdelijke brug wordt voortvarend aangepakt. De oorspronkelijke houten pijlerbrug lijkt, qua constructie, welhaast model te staan voor de tijdelijke brug. Binnen een half jaar rijdt er weer een tram, hier gedeeltelijk in de zomer-uitvoering. Rechts op de achtergrond het hotel Wittebrug dat, evenals de buurt, de ellende van de evacuatie snel achter zich zal laten.

De foto illustreert de problemen waarmee het herstel van de oorlogsschade gepaard ging. In 'Herrijzend Nederland' was een grote schaarste aan bouwmaterialen. Bij de bouw van de noodbrug werd o.a. gebruik gemaakt van oud hout en ijzeren balken afkomstig uit sloopwerk in het Bezuidenhout.

+ - + - +