de bevrijdingsbrug, 1947


KLM-17007; Aviodrome Luchtfotografie, Lelystad

7 november 1947. De nieuwe vleugels van het KLM-gebouw staan in de steigers. Maar met de bouw van de nieuwe brug is, twee jaar na de bevrijding, nog steeds geen begin gemaakt. Misschien voldeed de tijdelijke brug te goed... Waarschijnlijker is dat gesteggel over de verdeling van de herstelkosten tussen Rijk en Gemeente veel tijd nam. Zulke meningsverschillen werden, t.a.v. de beplanting, zelfs voortgezet tot in 1956.

+ - + - +