de derde boogbrug, 1950


HGA-F-38660, collectie Haags Gemeentearchief

Oktober 1950. Lang gewacht, maar tenslotte: een nieuwe Witte Brug is terug op de oude plek, na een afwezigheid van zeven jaar. Hiermee maakt de derde boogbrug (en daarmee de huidige brug: vergelijk de karakteristieke brugleuning en de versieringen) zijn opwachting op deze website. Niet wit geschilderd, waarvoor toch wel historische redenen aanwezig waren; een desbetreffend voorstel van dr. W.J.A. Visser van de Rijksdienst voor Monumentenzorg werd afgewezen.

Er zijn meer foto's te vinden uit 1950 met de nieuwe brug als onderwerp, maar geen uit 1949 of 1948 toen de tijdelijke brug het beeldverhaal bleef domineren. Het lijkt redelijk te concluderen dat de nieuwe brug pas in 1950 gereed was.

De huidige brug, de derde boogbrug, is tevens de langstlevende uit de geschiedenis van de Witte Brug.

Herman Breusers meldt, op basis van onderzoek in het Gemeentearchief, dat de nieuwe brug 6 meter breder werd dan de oude. De aanbesteding van de nieuwe brug vond plaats op 31 maart 1949; het werk werd in mei 1949 gegund aan de Holland Overzee Maatschappij, een dochter van twee Tsjechische bedrijven.

+ - + - +