de derde boogbrug, 1953


HGA-F-50551, collectie Haags Gemeentearchief

1953: 'Nieuwe Parklaan, vier wapens voor de Wittebrug, v.l.n.r. Nederland, Zuid-Holland, 's-Gravenhage en Delfland'. In 1953 arriveerden vier opvallende wapenschilden die de allure van de nieuwe brug moesten versterken. Ze zijn aangebracht op de brugpijlers maar sindsdien (op één na) overwoekerd door struiken en klimop. Een eigen inspectie in juli 2003 toonde aan dat de wapenschilden op het eerste gezicht nog in goede staat verkeren.

In het voorjaar van 2004 hield de Gemeente een grote schoonmaak. Daarna bleek dat de wapenschilden als gevolg van de begroeiing met klimop toch meer schade hadden opgelopen dan eerder werd verondersteld. De struiken zijn weliswaar teruggesnoeid maar het uitzicht op de wapenschilden is nog minimaal en de groene opmars is al weer begonnen (augustus 2004). Een meer drastische aanpak en deskundige conservering lijken onontkoombaar; echter, in maart 2008 is daarvan nog maar weinig te zien.

In het voorjaar van 2010 lijkt de situatie ten goede te keren. In een drastische schoonmaakoperatie heeft de gemeente de wapenschilden en het talud rond de brug het zicht verschaft dat nodig is om de oude luister van de brug te herstellen. Het is niet onwaarschijnlijk dat invloedrijke personen, op tournee aan boord van de 'Willemsvaart' (de bekende rondvaartboot), zich hebben laten overtuigen dat er iets gebeuren moet.

In 2011 is, in het kader van de aanleg van de rotonde, tevens de omgeving van de brug onder handen genomen. Ook de wapenschilden die zich, na langdurige verwaarlozing, weer van hun beste kant laten zien.

+ - + - +