W. van Noord

het Soldatenpad

Komende van de Witte Brug, ligt in de richting SCHEVENINGEN beneden rechts van het Kanaal, een smal voetpad, dat door ons, Wittebruggers, het Soldatenpad werd genoemd, omdat de soldaten dat pad moesten gaan om bij de Militaire Zwemschool te komen, die halverwege de weide - nu Westbroekpark - gedeeltelijk in een inham van die weide, en gedeeltelijk in het Kanaal stond.[+1]

Het Soldatenpad was maar een zandpad, maar vastgelopen, toch goed begaanbaar. En daar de waterkant van vroeg in de lente tot laat in de herfst dicht begroeid was met prachtige bloemen, zoals, om er enkele van te noemen: de lila Pinksterbloem, Dotterbloem, Boterbloem, de Zandkool, het Muizeoortje, afgewisseld door het hoge, paarsblauwe prachtige Kaasjeskruid, hoge grassen met zware pluimen en tufas - ook wel Dompelaars genoemd en nog veel meer, teveel om te tellen, staan daar nu nog enkele oude wilgen waarvan de onderste takken tot in het water hangen.

Een genot was het om 's ochtends vroeg dat pad te gaan, als alles nog vochtig was van dauw, door heldere zon beschenen, die, van die onvervalste pracht, de bloemen weer open gingen en haar zuivere geuren verspreidden.

Aan de andere zijde van het pad, was de helling van het daarachtergelegen duin - dicht met hoge Duindoorn, Liguster begroeid, waartussen frisgroene braamranken omhoog kronkelden.[+2]

Aan het einde van het pad stond aan die zijde een rij oude, hoge en in de lente rijkbloeiende en heerlijk geurende Meidoorns.

Het Soldatenpad is er nog, maar van de oorspronkelijke prachtige begroeiing aan weerszijde ervan, is zogoed als niets meer over. Tijdens de bezetting werd het pad door een dichtaaneengesloten rij lelijke betonnen asperges afgesloten. Na de bevrijding werden die lelijke dingen wel dadelijk opgeruimd, maar de ruwe fundering ervan niet, zodat het pad nu maar slecht te begaan is. Tussen de vertrapte grassen aan de waterkant houden nog maar weinig bloemen kwijnend stand.

Van de rij mooie Meidoorns aan het eind van het pad, zijn maar enkelen aan de verwoesting ontkomen. Al het overige van de genoemde ongerepte pracht is daar voor altijd verdwenen.
Hiermede ben ik over het Soldatenpad uitverteld.
--------------------------------------------------------------------------------
[+1]Die zwemschool was niet overdekt; ze was alleen met een ongeveer vier meter hoge schutting van gevlochten bamboe afgesloten. Maar, die hoge schutting belette ons -jongens- niet, om als er door de soldaten niet gezwommen werd, er in te komen. Wie niet rap genoeg was om er over te klimmen, kroop er door een gat in de grond onderdoor. Wij hebben veel gemak en plezier van die zwemschool gehad!

[+2]De Nieuwe Parklaan was er toen nog niet, met de aanleg ervan werd in 1889 begonnen.

manuscript ~1956
gepubliceerd ~2002

+ - + - +