Een korte straat, deze verbinding tussen de Badhuisweg en de van Lennepweg. Opvallend vooral door zijn korte naam en het monumentale pand van Lennepweg 30+32 dat zich in de zichtas van de Borweg bevindt.

Wat verder opvalt is dat er geen even huisnummers bestaan. Maar toch oogt die kant van de straat niet onbebouwd. Dat komt door de korte straat en de forse bouwblokken op de hoeken: een flatgebouw aan de Badhuisweg, resp. de Handelsraad van de Poolse Ambassade (van Lennepweg 51).

Beide bouwblokken hebben achtertuinen die worden gescheiden door een verwaarloosde ruimte die doorloopt tot aan het hoge duin en van daar een open verbinding heeft met de Niuwe Parklaan. Aan de kant van de Borweg is die ruimte dichtgegroeid. Ontoegankelijk; maar niet voor dieren.

Een vossenguru verzekerde dat zich hier een vossenburcht bevindt. Voor een vos, ons grootste roofdier, een wel heel strategische plek: een ecozone die het dierenverkeer tussen de Nieuwe en de Oude Scheveningse Bosjes moet bevorderen.

Wat zou zich in en bij zo'n vossenburcht afspelen? Elders in Nederland, in de Oostvaardersplassen, is e.e.a. gevolgd met webcams die daarvan een beeld geven. Een beeld dat mogelijk representatief is voor de Borweg en een flink gebied daaromheen; een vos heeft veel ruimte nodig.

+ - + - +