Wat is de stedebouwkundige visie achter de Cremerweg? Het beste antwoord is wellicht dat de Cremerweg het product is van hinken op (minstens) twee gedachten zonder dat er definitieve keuzes werden gemaakt. Toen er bij de gemeente ruimte ontstond voor een alternatieve invulling van het Nieuwe Park op het voormalige afzanderijterrein schoof Berlage het plan van een tentoonstellingsterrein naar voren.

De voorstanders van dit alternstief kozen voor de 'vlucht naar voren' en er werd een overhaast begin gemaakt met de hierop toegesneden ontsluiting van het terrein. De Cremerweg was daarvoor een eerste stap maar politieke besluiteloosheid en ambtelijke scepsis zorgden er voor dat de vaart er al snel weer uit was. Het terrein werd weer ontdaan van overbodige infrastructuur zoals riolering maar de Cremerweg zelf bleef liggen, in afwachting van het verzinnen van een logische bestemming. Die is er niet gekomen.

 + - + -  +