Nieuwe Parklaan 58, bouwjaar 1926-1928


7 november 2004

Beschrijving, ontleend aan het Haags Monumenten Informatiesysteem

Inleiding

Markant gebouw op een duintop, boven het Westbroekpark. Oorspronkelijk kliniek, nu verpleeghuis. Architect J.W.E. Buijs; antroposofische architectuur. Opdrachtgever de 'Antroposofische Vereniging in Nederland'

Omschrijving

Gebouw waarin de principes van de Anthroposofische beweging op uitnemende wijze tot uitdrukking zijn gebracht, gebouwd in 1926-1928 naar ontwerp van Jan Buijs. De situering op een duintop wordt benadrukt door de onregelmatige vorm van de schuin aflopende kap. Door middel van een gang onder het maaiveld verbonden met de moderne uitbreiding, eveneens in antroposofische vormgeving aan de overzijde. Uitgevoerd in baksteen en hout. Vensters vervangen door moderne kunstofkozijnen waarin een liggende roedeverdeling is geplaatst. Schilddak van onregelmatige, aflopende vorm, gedekt met leien in divers kleurschakeringen.Interieurafwerkingen grotendeels gemoderniseerd, maar in structuur nog gaaf bewaard. Met name de bestuurskamer en kapel bezitten tal van originele details (o.a. koperen radiatorkasten en segmetvormige wanden/plafonds en en-suite kozijnen). Op de helling richting Westbroekprak is een houten meerhoekig prieel bewaard. Van oorsprong bedoeld als behandelkamer waar patiënten in verbleven, terwijl voor de ramen folie van een bepaalde kleur werd gehangen om het genezingsproces op gang to brengen.

Waardering Het bouwwerk vervult stedenbouwkundig een belangrijke functie door de situering op een duintop. Zeer beeldbepalende werking vanuit het Westbroekpark.

Kanttekeningen:

Architect Buijs was zelf geen antroposoof en heeft aanvankelijk met het ontwerp veel moeite gehad. Na voltooiing van het gebouw heeft hij nadrukkelijk afstand genomen van de antroposofische principes.

Zie ook elders op deze website het artikel van Danielle Gallas, 'de Rudolf Steinerkliniek, een schip in de duinen'