Over de van Lennepweg

De van Lennepweg is aangelegd door de Maatschappij tot Exploitatie van Terreinen en het Hotel de Wittebrug, een vennootschap geregistreerd in 1890 door A.H. van Dijk en zakenvrienden.

Doelstelling van de vennootschap was:
- De exploitatie van de terreinen gelegen in het Nieuwe Park, aangelegd tussen den Nieuwen Badhuisweg en het Kanaal te ’s-Gravenhage, hetzij door daarop villa’s of woonhuizen te bouwen, dan wel deze terreinen perceelsgewijze van de hand te zetten;
- de exploitatie van het hôtel en café de Wittebrug, gelegen in voornoemd park aan den Nieuwen Badhuisweg.

Met de aanleg van de van Lennepweg werden o.a. terreinen ontsloten die in het bezit waren van de vennootschap. De welwillendheid waarmee de gemeente de aanleg had toegestaan zal de vennootschap geen windeieren hebben gelegd. Veel keus zal de gemeente overigens niet hebben gehad; de grond was immers particulier eigendom.

De woningen aan de noordzijde, tussen de Wagenaarweg en de Badhuisweg, zijn van iets eerdere datum dan elders aan de van Lennepweg, waar de villa-allure nadrukkelijker aanwezig is. De aaneengesloten bebouwing aan de noordzijde bestaat overwegend uit kleine projecten die de signatuur verraden van het Amsterdamse architectenburo Jacot en Oldewelt. Hier slaagden aannemers, project-ontwikkelaars en speculanten er bijtijds (1894) in hun eigen spel te spelen; de gemeente moest toekijken.

De bewoners van de van Lennepweg herdachten in 1996 dat hun buurt honderd jaar geleden was ontstaan met, o.a., de uitgave van een herdenkingsboekje dat bol staat van de 'weetjes'. Het boekje wordt op deze website in twee uitvoeringen gepresenteerd: in PDF formaat en als webpagina.

De van Lennepweg kent twee objecten die de status hebben van Rijksmonument:

van Lennepweg 30+32 (bron: HMS/DSO)

van Lennepweg 38+40 (bron: HMS/DSO)

+ - + - +