Over de Nieuwe Parklaan.

In de jaarlijkse Gemeenteverslagen wordt vanaf 1886 het nieuwe Park genoemd als een 'geprojecteerd Park' en vanaf 1887 wordt gesproken over plannen voor een hoofdweg door dit Park. In 1888 wordt met de aanleg begonnen (zie onderstaande passage uit het Gemeenteverslag 1888:

Aan den aanleg van het geprojecteerde park tusschen het Kanaal en den Nieuwen Badhuisweg, waarvan in ons vorig verslag sprake was, werd een begin van uitvoering gegeven door het maken van den hoofdweg van de Koninginnebrug naar het Kurhaus met eenige verbindingen met den Nieuwen Badhuisweg.
Deze 36 M. breede hoofdweg bevat, behalve den rijweg, voet- en paardepad, de baan voor de electrische tram van de Haagsche Tramweg-Maatschappij.

Het werd geen rechte weg; het traçé volgde de rand van de ontgraveningen in het huidige Westbroekpark tussen het 'RudolfSteinerduin' en de Nieuwe Duinweg. In het fraaie landschap vanaf het westelijke voetpad langs de Nieuwe Parklaan is dit gemakkelijk te herkennen. Het verklaart ook het merkwaardige 'raken' van de Nieuwe Parklaan aan de bestaande Badhuisweg ter hoogte van de Cremerweg.

Een deel van de Nieuwe Parklaan volgt ongeveer de route van de oudere 'gromweg': een zandpad vanaf de Hangbrug over de Stevinstraat, Nieuwe Parklaan naar de Witte Brug waar de visafval ('grom') werd verladen op schuiten voor Katwijk, Rijnsburg en andere plaatsen; de visgrom werd daar gebruikt voor de bemesting van kool- en aardappelvelden.

In 1889 wordt de naam vastgesteld: Nieuwe-Park Laan, en worden er bomen geplant. De fantasieloze naam met het vreemde verbindingsstreepje is geen vergissing want het gebruik wordt ook in 1890 voortgezet. Misschien in afwachting van de naam van het Nieuwe Park? Hoe dan ook; al in 1891 krijgt de huidige schrijfwijze, Nieuwe Parklaan, burgerrecht, ook in de Gemeenteverslagen en is de huidige naam een feit.

Op deze website wordt aandacht gegeven aan de volgende panden op de Nieuwe Parklaan (waaronder alle panden met monumentenstatus):

Nieuwe Parklaan 1+3+5; bron: HMS/DSO
Nieuwe Parklaan 2-42 (Résidence Witte Brug')
Nieuwe Parklaan 7+7b; bron: HMS/DSO
Nieuwe Parklaan 9; bron: HMS/DSO
Nieuwe Parklaan 15 ('Aruba'); bron: HMS/DSO
Nieuwe Parklaan 17 ('Putrawiel'); bron: HMS/DSO
Nieuwe Parklaan 55 ('Villa Ninni'); bron: HMS/DSO
Nieuwe Parklaan 58 ('Rudolf Steinerkliniek'); Danielle Gallas
Nieuwe Parklaan 58 ('Rudolf Steinerkliniek'); bron: HMS/DSO
Nieuwe Parklaan 60 ('het Weide Huis'); bron: HMS/DSO
Nieuwe Parklaan 76 ('Windekind'); bron: HMS/DSO

zie elders op deze website voor informatie over de Duitse bezettingsmacht die nagenoeg alle huizen langs de Nieuwe Parklaan tijdens de tweede helft van de bezettingsjaren had gevorderd.

+ - + - +